Lokalarkivets åbningstider: 1. mandag i måneden kl. 14-16 og 3. mandag i måneden kl. 19-21. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Om arkivet

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med hjemsted i Grejs by, med et lokalarkiv hvis interesseområde er Grejs sogn.

Formålet med foreningen og arkivet er:

  1. at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske arkivalier og værdier.
  2. at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Grejs sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
  3. at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed iflg. Arkivloven.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven sørger vi for i Lokalarkivet. 

Bestyrelsen samt eventuelle frivillige hjælpere arbejder i arkivet med at få alt registreret, så det er let at finde de gemte materialer i arkivet, når besøgende i arkivet har interesse for at se nærmere på gemte arkivalier eller billeder.

Fra internet adressen www.arkiv.dk kan man finde frem til, hvad alle danske arkiver gemmer. Er der et eller andet, der har særlig interesse, henvender man sig herefter på arkivet for at studere materialet nærmere. Ønsker du f.eks. at se, hvad der er gemt i arkivet i Grejs, kan du eventuelt søge på Grejs Sogn, Grejs skole eller indtaste en bestemt adresse.

Mange af vores gårde i Grejs sogn er lagt ind på www.historiskatlas.dk. Her fortælles om  gårdenes historier med tekst og billeder. Vi har også lavet en virtuel byvandring i den ældre del af Grejs, hvor vi fortæller om udvalgte ejendomme og huses lokale forhistorie. Byvandringen kan du også se på Historisk Atlas.

Her på hjemmesiden er der et menupunkt om "Landejendomme". Her fortælle vi om ejendomme i Grejs sogn, hvor der tidligere har været landbrug. For mindre end hundrede år tilbage i tiden var der landbrug til de fleste ejendomme. Der var mindre og større gårde og husmandsbrug, som folk ernærede sig ved. Så var der mange små landbrug, der havde lidt landbrug med lidt husdyr og fjerkræ for at være selvforsynende til den daglige husholdning.

Vi har også et menupunkt på hjemmesiden med "Historier". Her lægger vi jævnligt historier ind, som er af interesse for Grejs, og som beskriver relevante lokalhistoriske emner om personer, steder og ejendomme og deres anvendelse gennem tiden.

Hvis du gerne vil læse foreningens årsskrifter kan du slå dem op på hjemmesiden under "Årsskrifter og rapporter".  

Grejs Lokalhistorisk Forening har en trofast medlemskreds, der viser interesse for arkivet og dens fortsatte eksistens. Medlemskontingentet er kun 50.- kroner pr. person om året. Det glæder bestyrelsen, at medlemmerne værdsætter det frivillige arbejde i arkivet.

Nye medlemmer er altid velkommen.

Er du interesseret i arkivarbejde, er der altid arbejde til frivillig indsats i arkivet.