Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Seneste nyt på arkivet

Vi deltager i Grejs Byfest 2022

Kom og se fortiden til byfesten...

Vi har opstillet en stand ved teltet om lørdagen kl. 10-16.

Vi udstiller materiale fra VejleMuseernes arkæologiske udgravningsrapport på Vesterbygårds jorde. 

Vi får nogle fund fra udgravningen af Poul Germann, den tidligere ejer af jorden.

Vi fremlægger nogle af vore udklipsbøger med Vejle Amts Folkeblads artikler fra Grejs gennem mange år.

Du kan også se i bogen om Kulturcentrets tilblivelse.

Du kan få en snak med Lokalhistorisk formand Karen Steenbjerg Hansen, om hvad vi har i lokalarkivet, og som ligger i Kulturcentret.

Vil du være medlem - se her

Bevar Grejs sogns historie – bliv medlem.

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med det formål, at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie, og medvirke til at bevare sognets historiske arkivalier og værdier i et lokalt arkiv i Grejs.

Der er sket meget i de godt 30 år, foreningen har eksisteret. Arkivet er flyttet 4 gange, og er nu flyttet til nye lokaler i Grejs Kulturcenter.

En trofast medlemsskare har støttet foreningen gennem de mange år, og arkivets eksistens er betinget af, at der fortsat er god opbakning blandt sognets beboere.

Kontingentet for at være medlem af Grejs Lokalhistorisk Forening er:

50 kr. pr. person eller 100 kr. pr. husstand.

Kontingent kan betales via MobilPay 46758 eller

Bankoverførsel til 9560 6130581380.

Husk at anføre afsender.