Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Seneste nyt på arkivet

Generalforsamling den 20. september 2021

Vi holder den udsatte generalforsamling mandag den 20. september 2021 fra kl. 1400 til kl. 16 .

BEMÆRK. AT TIDSPUNKTET ER RETTET TIL OM EFTERMIDDAGEN !

 Dagsorden::

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Forslag: Annoncering foretages på Lokalarkivets hjemmeside og på Grejs.dk i stedet for som nu i Tørring Folkeblad

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg er Karen S. Hansen, Niels Jørn Jeppesen og Elisabeth Poulsen. De modtager alle genvalg.

6. Valg af revisorer og suppleant

7. Evt.

Vil du være medlem - se her

Bevar Grejs sogns historie – bliv medlem.

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med det formål, at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie, og medvirke til at bevare sognets historiske arkivalier og værdier i et lokalt arkiv i Grejs.

Der er sket meget i de godt 30 år, foreningen har eksisteret. Arkivet er flyttet 4 gange, og er nu flyttet til nye lokaler i Grejs Kulturcenter.

En trofast medlemsskare har støttet foreningen gennem de mange år, og arkivets eksistens er betinget af, at der fortsat er god opbakning blandt sognets beboere.

Kontingentet for at være medlem af Grejs Lokalhistorisk Forening er:

50 kr. pr. person eller 100 kr. pr. husstand.

Kontingent kan betales via MobilPay 46758 eller

Bankoverførsel til 9560 6130581380.

Husk at anføre afsender.