Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Seneste nyt på arkivet

Besøg Lokalarkivet i Grejs

Nu arbejdes der igen i Grejs Lokalarkiv.

Vi er efterhånden kommet på plads i vores nye lokale i Kulturcentret.

Gennem årene er der samlet mange arkivalier, billeder m.m. i arkivet, som bliver forsvarligt gemt i arkivet, og er tilgængeligt på internettet på  adressen: www.arkiv.dk

Hver mandag er der åbent i arkivet mellem kl. 14 - 16, så her er alle velkomne til at besøge arkivet. Der er mange gode beretninger, historier og billeder gemt i arkivet, som kan vises på storskærm i klublokalet ved siden af arkivet. 

Der er naturligvis også kaffe på kanden.

Velkommen i Grejs Lokalarkiv, Kulturcentret, Vestermarksvej 13 A.

Vil du være medlem - se her

Bevar Grejs sogns historie – bliv medlem.

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med det formål, at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie, og medvirke til at bevare sognets historiske arkivalier og værdier i et lokalt arkiv i Grejs.

Der er sket meget i de godt 30 år, foreningen har eksisteret. Arkivet er flyttet 4 gange, og er nu flyttet til nye lokaler i Grejs Kulturcenter.

En trofast medlemsskare har støttet foreningen gennem de mange år, og arkivets eksistens er betinget af, at der fortsat er god opbakning blandt sognets beboere.

Kontingentet for at være medlem af Grejs Lokalhistorisk Forening er:

50 kr. pr. person eller 100 kr. pr. husstand.

Kontingent kan betales via MobilPay 46758 eller

Bankoverførsel til 9560 6130581380.

Husk at anføre afsender.